Våra tjänster

Vår uppgift är att utföra alla dina önskemål på ett personligt och förtroendefullt  sätt med respekt för den avlidne och med hänsyn och omtanke om alla efterlevande. Hos oss finns all den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna ge dig och dina närmaste den bästa servicen och kvalitén. I Märtha Forsbergs varma och trygga miljö får du i lugn ro göra dina val. Vår målsättning är naturligtvis att du ska bli mer än nöjd med de arrangemang som vi utför på ditt uppdrag.

De viktigaste och vanligaste tjänsterna vi erbjuder

 • Kistor och urnor.
 • Planering och arrangemang av begravningsceremonin med råd kring innehåll och utsmyckning.
 • Utformning och färdigställande av döds- och tackannonser.
 • Bokning av minnesstund efter begravningsakten.
 • Kistläggning och svepning (påklädning och nedbäddning av den avlidne i kistan),
 • Transport i kista från bårhus till bisättningslokal (förvaringslokal för kistor) innan ceremoni, kremation eller gravsättning.
 • Personligt avsked (visning) av den avlidne för de närmaste.
 • Erfoderliga kontakter med bårhus, församling/kyrkogårdsförvaltning, präster, kyrkovaktmästare, borgerliga officianter, bärare, sångare och musiker, dagstidningar och tryckerier, blomsterleverantörer, serveringar, församlingshem och cateringfirmor, folkbokföringsmyndigheter m.fl. för bokningar och beställningar.
 • Framtagning av programkort till ceremonin.
 • Mottagande av anmälningar till minnesstund.
 • Iordningställande av minnesalbum med blomsterförteckning.
 • Hjälp med att ordna en ny gravsten.
 • Hjälp med att ordna textkomplettering av en befintlig gravsten.
 • Bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.
 • In- och utrikestransport av kista eller urna för ceremoni eller gravsättning på annan ort.

Juridiska tjänster

Familjens jurist är vår samarbetspartner, som förutom hjälp med bouppteckning,
dödsboförvaltning och arvskifte är specialiserade inom hela
familjerätten och är experter på exempelvis generationsskiften, gåvobrev,
fullmakter, inskrivningsärenden, kontrakt, samboavtal, samäganderättsavtal,
servitutsavtal, skatterätt, skuldebrev, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord
m.m.

Skriftlig Överenskommelse med prisuppgift

Att lämna en skriftlig överenskommelse medprisuppgift som detaljerat beskriver allt vi åtagit oss är en självklarhet.

Vi vet också att det ibland kan vara svårt att komma ihåg allt vi talat om under besöket hos oss. Därför lämnar vi även med skriftlig information över det som är aktuellt just för dig. Här är de flesta av de informationsblad och andra skrifter som du kan få med dig hem för läsning i lugn och ro:

Informationsblad, broschyrer och kataloger

Informationsblad

 • Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning
 • Minnesstunden (vad man ska tänka på vid planeringen av minnesstunden)
 • Urngravsättning (råd inför planeringen av urngravsättningen)
 • Programkort (varför programkort uppskattas av begravningsgästerna)
 • Vem betalar begravningskostnaden?
 • Om efterlevande inte kan enas
 • Kremering (vad innebär kremering och hur går det till?)
 • Traditioner (hur kistan placeras i kyrkan eller graven, att bäras med fötterna först m.m.)
 • Respekt för den avlidne
 • Borgerlig begravning
 • Ett personligt avsked (med visning av den avlidne)
 • Dödsboanmälan
 • Alla är inte medlemmar i Svenska kyrkan

Broschyrer/foldrar/skrifter

 • Vägen till farväl
 • Borgerlig begravning
 • När det oväntade sker
 • Vita Arkivet

Kataloger och annat vi visar dig

 • Gravstenar
 • Katalogmaterial med kistdekorationer, kransar, handbuketter mm.
 • Dikter, verser och symboler för dödsannonsen