Juridiska frågor

Samarbete med Familjens Jurist

Vi samarbetar med Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå. Vi kan därför hjälpa dig med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Familjens Jurist är dessutom specialiserade inom hela familjerätten som till exempel generationsskiften, gåvobrev, fullmakter, inskrivningsärenden, kontrakt, samboavtal, samäganderättsavtal, servitutsavtal, skatterätt, skuldebrev, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord m.m.

Behöver du juridisk hjälp så kontakta oss. Enklast gör du det via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig snarast!