Ordna begravning

En begravning innehåller många olika delar att ta ställning till. Vi hjälper dig med alla dessa frågor och arbetar ödmjukt inför just dina önskemål och behov, för att du ska känna dig trygg och varmt omhändertagen.

Att lämna en skriftlig överenskommelse med prisuppgift som detaljerat beskriver allt vi åtagit oss är en självklarhet. 

Skulle någon detalj i planeringen behöva ändras informerar vi dig alltid om det. Kort före begravningsdagen hör vi av oss till dig för en avstämning  så att du kan känna dig säker på att allt blir som vi kommit överens om.

Du är också när som helst välkommen att kontakta oss med de frågor du kan ha under handläggningens gång.

Blommor till begravningen

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare.

Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Vår specialitet är dekorationer med växter/blommor från naturen och vad som finns den aktuella årstiden.

Musik vid begravningen

Musik

Få delar i en ceremoni kan uttrycka så starka känslor som musiken. Känslor av sorg, glädje, tröst och frid.

Vi samarbetar med sångare och musiker som ger dig råd inför dina val och på ett stämningsfullt sätt kan framföra alla typer av musik. Vi hjälper dig sedan med allt det praktiska.

Dikter

Diktläsning är ett vackert inslag i alla typer av ceremonier. De kan användas för att ge uttryck för en stämning eller känsla eller beskriva någonting som den avlidne upplevde som värdefullt. Kanske finns det en dikt som betyder någonting alldeles särskilt för fler i familjen och för övriga närstående? Dikterna kan framföras av dig, präst eller ceremoniledare, en vän eller en professionell talare. Vill du inte själv läsa, hjälper vi dig att hitta någon som du känner förtroende för. Vi kan också lämna förslag på dikter lämpliga för en begravningsceremoni.

Program


I ett program presenteras innehållet i ceremonin med sånger, dikter och om tillfälle ges för defilering (möjlighet att passera kistan i ett avsked).

Den ger ett bra stöd för de närvarande och är en god vägledning om hur ceremonin kommer att gå till. Programhäftet kan utformas på det sätt du själv önskar.

Vi ger dig gärna råd om upplägg och format och ser till att dina program blir en vacker trycksak!

Medverkan

Om du önskar, har du som närstående möjlighet att medverka i ceremonin. Kanske vill du läsa minnestalet, säga några korta ord, sjunga eller spela en sång, tända ett ljus, läsa en dikt eller lägga några blommor på kistan.

Vänd dig till oss så ger vi dig vägledning och hjälper dig med eventuella praktiska förberedelser.

Minnesstund

För många känns det naturligt att samla familj och vänner en stund efter begravningsceremonin. Någon väljer att bjuda på kaffe hemma hos sig, andra dukar upp en måltid i församlingshemmet eller i annan hyrd lokal.

Vi har god kännedom om lokaler, restauranger och catering i din närmiljö och hjälper dig att forma ett trivsamt arrangemang.